HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 10 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 80
Kaynak
İ
çindekiler
Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri
Bu k
ı
lavuza eri
ş
mek için, Ba
ş
lat ekran
ı
nda
HP
Support Assistant
uygulamas
ı
n
ı
seçin,
Bilgisayar
ı
m
seçene
ğ
ini seçin ve ard
ı
ndan
Kullan
ı
c
ı
k
ı
lavuzlar
ı
seçene
ğ
ini seçin.
Önemli düzenleyici bildirimleri.
S
ı
n
ı
rl
ı
Garanti
*
Bu rehbere eri
ş
mek için, Ba
ş
lat ekran
ı
nda
HP
Support Assistant
uygulamas
ı
n
ı
seçin,
Bilgisayar
ı
m
seçene
ğ
ini seçin ve ard
ı
ndan
Garanti ve hizmetler
seçene
ğ
ini seçin ya da
go/
orderdocuments
adresine gidin.
Bu bilgisayara özel garanti bilgileri.
*Ürününüz için geçerli aç
ı
k HP S
ı
n
ı
rl
ı
Garanti'yi bilgisayar
ı
n
ı
zdaki kullan
ı
c
ı
k
ı
lavuzlar
ı
aras
ı
nda ve/veya kutuda sa
ğ
lanan
CD'de/DVD'de bulabilirsiniz. HP, baz
ı
ülkelerde/bölgelerde, kutuya bas
ı
l
ı
bir HP S
ı
n
ı
rl
ı
Garanti eklemi
ş
olabilir. Garantinin
bas
ı
l
ı
biçimde verilmedi
ğ
i ülkeler/bölgeler için, bas
ı
l
ı
kopyay
ı
go/orderdocuments
adresinden isteyebilir
veya yaz
ı
l
ı
olarak a
ş
a
ğ
ı
daki adrese ba
ş
vurabilirsiniz:
Kuzey Amerika
: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, ABD
Avrupa, Ortado
ğ
u, Afrika
: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI),
İ
talya
Asya Pasifik
: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507
Garantinizin bas
ı
l
ı
kopyas
ı
n
ı
talep ederken lütfen ürününüzün numaras
ı
n
ı
, garanti süresini (servis etiketinizde bulunur),
ad
ı
n
ı
z
ı
ve posta adresinizi de belirtin.
ÖNEML
İ
:
HP ürününüzü yukar
ı
daki adreslere iade ETMEY
İ
N. ABD'de destek için
go/contactHP
adresine gidin. Dünya çap
ı
nda destek için
country/us/en/wwcontact_us.html
adresine gidin.
4
Bölüm 1
Do
ğ
ru ba
ş
lang
ı
ç
Sample
This manual is suitable for devices