HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 8 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 66
Veel HP ressursse
Olete juba arvuti sisselülitamiseks ja selle juhendi leidmiseks kasutanud
Häälestusjuhiseid
. Toote
üksikasjade ressursside, juhiste ja muu leidmiseks kasutage seda tabelit.
Ressurss
Sisukord
Häälestusjuhised
Arvuti häälestuse ja funktsioonide ülevaade.
Juhend
Windows 8 põhitõed
Ülevaade Windows® 8 kasutamisest.
Spikker ja tugi
Alustades Start ekraanilt, tippige
s
ning seejärel valige
Spikker ja tugi
. USA toe kontaktandmed leiate
veebiaadressilt
go/contactHP
.
Ülemaailmse toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Lai valik juhiseid ja tõrkeotsingu nõuandeid.
Juhendvideod
Vaadake veebilehekülge
supportvideos
(inglise keeles)
Õppevideoid arvuti omaduste kasutamise kohta.
Upgrading and Servicing Guide
(Täiendamis- ja
hooldamisjuhend)
USA toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt
go/contactHP
. Ülemaailmse toe
kontaktandmed leiate veebiaadressilt
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Juhised arvuti komponentide värskendamiseks või
asendamiseks.
Tõrkeotsing
Lisateavet vaadake käesoleva juhise peatükist
Tõrkeotsing
lk
49
.
Lahendused järgmistele probleemidele:
Traadita ühenduse probleemid
Toiteprobleemid
Kuvaprobleemid
Klaviatuur ja hiire probleemid
Heliprobleemid
Tarkvaraprobleemid
Safety & Comfort Guide (Ohutuse ja mugavuse
juhend)
Juhendi avamiseks valige avakuval rakendus
HP
Support Assistant
, valige
Minu arvuti
ning seejärel
valige
Kasutusjuhendid
või minge veebilehele
ergo
.
Tööjaama õige häälestus.
Arvutikasutajate kehahoiakut ja tööharjumusi käsitlevad
juhtnöörid, mis suurendavad mugavustunnet ja vähendavad
vigastusohtu.
Elektri- ja mehaanilise ohutuse teave.
Ülemaailmse toe veebileht
Oma emakeelsete tugiteenuste saamiseks minge
veebilehele
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Ligipääs järgnevatele toetusvõimalustele:
Võrguvestlus HP tehnikuga,
Tugi e-posti teel,
Tugiteenuste telefoninumbrid,
HP teeninduskeskuste asukohad.
2
Peatükk 1
Õigesti käivitamine
Sample
This manual is suitable for devices