HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 58 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 66
Arvuti ei vasta
Kasutage Windowsi tegumihaldurit mittevastavate programmide sulgemiseks.
1.
Vajutage klahve
ctrl
+
alt
+
delete
.
2.
Valige
Tegumihaldur
.
3.
Valige programm, mis ei reageeri ning seejärel klõpsake käsku
End Task
(Lõpeta toiming).
Kui programmide sulgemisest ei ole abi, taaskäivitage arvuti.
1.
Vajutage klahve
ctrl
+
alt
+
delete
.
2.
Klõpsake ikoonil
Toide
ning seejärel klõpsake
Taaskäivitus
. Või vajutage arvuti toitenuppu ja
hoidke seda vähemalt 5 sekundit all, et arvuti välja lülitada, ning vajutage siis uuesti toitenuppu
arvuti sisselülitamiseks.
Arvuti sulgub ootamatult
Arvuti võib asuda liiga kuumas keskkonnas. Lülitage arvuti välja ja laske sellel jahtuda.
Veenduge, et arvuti ventilatsiooniavad on vabad ja arvutis olev ventilaator töötab.
Ventilatsiooniavade asukohtade leidmiseks vaadake peatükki
Arvuti tundmaõppimine
lk
4
.
Arvuti häälestusutiliidi Computer Setup probleemid
Arvuti ei käivita häälestusutiliiti Computer Setup
Kui vajutate klahvi
f10
ja arvuti ei käivita häälestusutiliiti Computer Setup, vajutage
fn
+
f lock
ning
proovige seejärel häälestusutiliiti Computer Setup uuesti käivitada.
Kuvaprobleemid
Ekraan on tühi
Ekraanikujutise uuesti kuvamiseks väljuge unerežiimist.
Vajutage lühidalt toitenuppu.
Vajutage klaviatuuril mõnd klahvi.
Vajutage tühikuklahvi.
Vajutage klahvi
esc
.
Vajutage arvuti sisselülitamiseks toitenuppu.
Kuvaril olevad kujutised on liiga suured, liiga väikesed või hägused
Reguleeri eraldusvõime sätteid.
1.
Tippige avakuval
j
ja seejärel valige
Juhtpaneel
.
2.
Valige
Ilme ja isikupärastamine
.
3.
Valiku
Ekraan
all valige
Reguleeri ekraani eraldusvõimet
.
4.
Reguleerige eraldusvõimet vastavalt vajadusele ja seejärel klõpsake käsku
Apply
(Rakenda).
52
Peatükk 11
Tõrkeotsing
Sample
This manual is suitable for devices