HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 56 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 66
Kui probleem ei ole turvakoodis, võib WLAN-ühendus olla rikutud. Windows võib rikutud WLAN-
ühenduse paljudel juhtudel automaatselt parandada.
Kui tegumiriba paremas servas teavitusalal on võrgu ikoon, paremklõpsake ikooni, seejärel
klõpsake valikut
Probleemide tõrkeotsing
.
Windows lähtestab võrguseadme ja üritab ühega eelistatavatest võrkudest uuesti ühenduse
luua.
Kui teavitusalal pole võrgu oleku ikooni, toimige järgmiselt.
1.
Tippige avakuval
j
ja seejärel valige
Juhtpaneel
.
2.
Valige
Võrk ja Internet
ning seejärel valige
Võrgu- ja ühiskasutuskeskus
.
3.
Klõpsake
Probleemide tõrkeotsing
ning seejärel valige võrk, mida soovite parandada.
Võrgu kehtivad turvakoodid pole saadaval
Kui teil palutakse WLAN-võrguga ühenduse loomisel sisestada turvakood (või võrguvõti) või nimi
(SSID), on võrgu turvalisus kaitstud. SSID ja turvakood on tähtnumbrilised koodid, mis tuleb
sisestada arvuti võrgus tuvastamiseks. Kaitstud võrguga ühenduse loomiseks peavad teil olema
kehtivad koodid.
Võrgu puhul, mis on ühendatud teie isikliku traadita ühenduse marsruuteriga, vaadake nii
marsruuteri kui ka WLAN-seadme jaoks ühesuguste koodide häälestamise juhiste saamiseks
marsruuteri kasutusjuhendit.
Privaatvõrgu, nagu kontori sisevõrk või avalik Interneti jututuba, puhul võtke koodide saamiseks
ühendust võrguadministraatoriga ja sisestage koodid, kui teil seda teha palutakse.
Mõni võrk vahetab marsruuterites või pöörduspunktides kasutatavat SSID-d või võrgukoodi
regulaarselt, et tõsta turvalisust. Peate vastava koodi ka oma arvutis muutma.
Kui teile antakse võrgu jaoks uus võrgukood ja SSID ja olete eelnevalt sellesse võrku ühendatud,
järgige võrguühenduse taasloomiseks allpool toodud juhiseid.
1.
Klõpsake Windowsi töölaual tegumiriba paremas otsas asuval teavitusalal võrguolekuikooni.
Kuvatakse kasutatavate WLAN-võrkude loend. Kui olete tööpunktis, kus on mitu aktiivset WLAN-
võrku, kuvatakse mitu võrku.
2.
Paremklõpsake võrku ja seejärel käsku
Atribuudid
.
MÄRKUS.
Kui soovitud võrku loendis pole, küsige võrguhaldurilt, kas marsruuter või
pääsupunkt töötab.
3.
Klõpsake vahekaarti
Turve
ja sisestage väljale
Võrgu turbevõti
traadita ühenduse õiged
krüptimisandmed.
4.
Sätete salvestamiseks klõpsake
OK
.
Traadita ühenduse marsruuteriga ei saa ühendust luua
Kui üritate traadita ühenduse marsruuteriga ühendust luua ja see ei õnnestu, lähtestage marsruuter,
lahutades selle 10–15 sekundiks toitest.
Kui arvuti ei saa WLAN-võrguga ikka ühendust, taaskäivitage traadita ühenduse marsruuter.
Lisateavet leiate marsruuteri tootja juhistest.
50
Peatükk 11
Tõrkeotsing
Sample
This manual is suitable for devices