HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 52 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 66
Funktsiooni kasutamiseks avakuva kaudu toimige järgmiselt.
1.
Tuumnuppude kuvamiseks osutage avakuval parempoolsele üla- või allnurgale.
2.
Klõpsake üksust
Sätted
.
3.
Klõpsake ekraani paremas allnurgas üksust
Muuda arvuti sätteid
ja valige arvutisätete kuvalt
Üldist
.
4.
Sirvige parempoolseid valikuid alla, kuni kuvatakse
Eemalda kõik ja taasinstalli Windows
.
5.
Valige jaotisest
Kogu sisu eemaldamine ja Windowsi uuesti installimine
üksus
Alusta
ja
järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Taastamine HP Recovery Manageri abil
Tarkvara HP Recovery Manager võimaldab taastada arvuti tehasesätted loodud HP taastekandja abil
või HP taastesektsiooni abil (ainult teatud mudelitel). Kui te pole taastekandjat veel loonud, vt
HP
taasteandmekandja loomine
lk
43
.
Oma loodud HP taastekandja kasutamisel saate valida ühe järgmistest taastevõimalustest.
Süsteemitaaste – installib uuesti algse operatsioonisüsteemi ning konfigureerib algselt tehases
installitud programmide sätted.
Minimeeritud kujutise taaste (ainult teatud mudelitel) – installib uuesti operatsioonisüsteemi ja
kõik riistvaraga seotud draiverid ja tarkvara, aga mitte muid tarkvararakendusi.
Tehasesätete taastamine – taastab arvuti algoleku, kustutades kõvakettalt kogu teabe ja luues
sektsioonid uuesti. Pärast seda installitakse uuesti operatsioonisüsteem ja tehases algselt
installitud tarkvara.
HP taastesektsioon (ainult teatud mudelitel) võimaldab süsteemitaaste ja minimeeritud kujutise taaste
kasutamist.
Mida peate teadma
Tarkvara HP Recovery Manager taastab ainult tehases installitud tarkvara. Tarkvara, mis polnud
arvutiga kaasas, tuleb kas tootja veebisaidilt alla laadida või tootjalt pärit andmekandjalt uuesti
installida.
HP Recovery Manageri süsteemitaastefunktsiooni tuleks kasutada arvutiprobleemide korral
viimse abinõuna.
Kui arvuti kõvaketas läheb rikki, tuleb kasutada HP taasteandmekandjat/-kandjaid. Kui te pole
taastekandjat veel loonud, vt
HP taasteandmekandja loomine
lk
43
.
Tehasesätete taastamise kasutamiseks tuleb kasutada HP taastekandjat. Kui te pole
taastekandjat veel loonud, vt
HP taasteandmekandja loomine
lk
43
.
Kui HP taastekandja ei tööta, saate hankida süsteemi jaoks taastekandja HP veebisaidilt. USA
toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt
go/contactHP
. Ülemaailmse toe
kontaktandmed leiate veebiaadressilt
country/us/en/wwcontact_us.html
.
NB!
HP Recovery Manager ei varunda automaatselt teie isiklikke andmeid. Enne süsteemi
taastamist varundage kogu isiklik teave, mille soovite säilitada.
46
Peatükk 10
Varundus, taaste ja taastamine
Sample
This manual is suitable for devices