HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 50 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 66
Taastamine
Süsteemi taastamiseks on mitu võimalust. Valige viis, mis teie olukorra ja oskustega kõige paremini
sobib.
Kui teil on tarvis taastada isiklikke faile ja andmeid, saate kasutada varundatud teabe
taastamiseks Windowsi failiajaloofunktsiooni. Lisateavet failide ajaloo ja selle kasutamise
toimingute kohta vaadake rakendusest Spikker ja tugi. Tippige avakuval
s
ja seejärel valige
Spikker ja tugi
.
Kui teil on tarvis lahendada probleemi eelinstallitud rakenduse või draiveriga, kasutage üksiku
rakenduse või draiveri uuesti installimiseks HP Recovery Manageri funktsiooni Draiverite ja
rakenduste taasinstallimine.
Sisestage avakuval
recovery
, valige
HP Recovery Manager
(HP taastehaldur), valige
Drivers
and Applications Reinstall
(Draiverite ja rakenduste uuesti installimine) ning järgige kuvatavaid
juhiseid.
Kui soovite taastada süsteemi varasema oleku isiklikku teavet kaotamata, sobib selleks
Windowsi süsteemitaastefunktsioon. Süsteemitaaste võimaldab taastada varasema oleku
värskendusfunktsiooni nõudeid rakendamata ja ei nõua operatsioonisüsteemi uuesti installimist.
Windows loob süsteemi taastepunkte automaatselt Windowsi värskendamisel ja muude
süsteemi hooldustoimingute ajal. Isegi kui te pole ise taastepunkte loonud, saate kasutada
süsteemi varasema oleku taastamiseks automaatselt loodud taastepunkte. Lisateavet Windowsi
süstemitaaste ja selle kasutamise sammude kohta vaadake rakendusest Spikker ja tugi. Tippige
avakuval
s
ja seejärel valige
Spikker ja tugi
.
Kui soovite kiiret ja hõlpsat süsteemi oleku taastamise viisi, mille puhul säiliksid teie isiklik teave,
sätted ja arvutisse eelinstallitud või Windowsi poest soetatud rakendused, kaaluge Windowsi
värskendusfunktsiooni kasutamist. Värskendusfunktsiooni korral pole tarvis andmeid teisele
draivile varundada. Vaadake
Windows Refreshi kasutamine lihtsaks ja kiireks taastamiseks
lk
45
.
Kui soovite lähtestada arvuti algoleku, pakub Windows lihtsat moodust kõikide isiklike andmete,
rakenduste ja sätete eemaldamiseks ja Windowsi uuesti installimiseks.
Lisateavet vaadake peatükist
Kõige eemaldamine ja Windowsi uuesti installimine
lk
45
.
Kui soovite lähtestada arvuti minimeeritud kujutise abil, saate kasutada HP taastesektsiooni
(ainult teatud mudelitel) või HP taasteandmekandja(te) kaudu saadaolevat funktsiooni
Minimeeritud kujutise taaste. Funktsiooni Minimeeritud kujutise taaste kasutamise korral
installitakse ainult draiverid ja riistvara kasutamist võimaldavad rakendused. Muid
süsteemikujutises sisalduvaid rakendusi saab endiselt installida HP Recovery Manageri
funktsiooni Draiverite ja rakenduste taasinstallimine abil.
Lisateavet vaadake peatükist
Taastamine HP Recovery Manageri abil
lk
46
.
Kui soovite taastada arvuti algsed sektsioonid ja sisu, valige HP taastepartitsioonist (ainult
teatud mudelitel) süsteemitaaste võimalus või kasutage loodud HP taastekandjat. Lisateavet
vaadake peatükist
Taastamine HP Recovery Manageri abil
lk
46
. Kui te pole taastekandjat
veel loonud, vt
HP taasteandmekandja loomine
lk
43
.
Kui olete asendanud arvuti kõvaketta, saate HP taasteandmekandja(te) kaudu saadaoleva
funktsiooni Tehasesätete taastamine abil taastada uuel kõvakettal algse tehasetõmmise.
Lisateavet vaadake peatükist
Taastamine HP Recovery Manageri abil
lk
46
.
Kui soovite taastesektsiooni kettaruumi suurendamiseks eemaldada, saate kasutada HP
Recovery Manageri funktsiooni Taastesektsiooni eemaldamine.
44
Peatükk 10
Varundus, taaste ja taastamine
Sample
This manual is suitable for devices