HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 49 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 66
Windowsi taasinstallimisel arvuti lähtestada või HP Recovery Manageri abil arvuti algne olek
taastada.
MÄRKUS.
Failiajaloofunktsioon pole vaikimisi lubatud, nii et teil tuleb see sisse lülitada.
Lisateavet Windowsi failide ajaloo ja selle lubamise toimingute kohta vaadake rakendusest
Spikker ja tugi. Tippige avakuval
s
ja seejärel valige
Spikker ja tugi
.
HP taasteandmekandja loomine
HP Recovery Manager on tarkvaraprogramm, mis pakub pärast arvuti edukat häälestamist
taastekandja(te) loomise võimalust. Kõvakettarikke korral saate HP taastekandja(te) abil süsteemi
taastada. Süsteemi taastamisel installitakse uuesti algne operatsioonisüsteem ja tehases algselt
installitud programmid ning seejärel konfigureeritakse programmide sätted. HP taastekandjat saab
kasutada ka süsteemi kohandamiseks või tehasetõmmise taastamiseks kõvaketta asendamise korral.
Luua saab ainult ühe HP taastekandjate komplekti. Käsitsege neid taastevahendeid hoolikalt ja
hoidke neid kindlas kohas.
HP Recovery Manager kontrollib arvutit ja määrab tühja USB-mälupulga nõutava mälumahu või
vajalike tühjade DVD-ketaste arvu.
Taasteketaste loomiseks peab arvutil olema optiline draiv DVD-ketta kirjutamise funktsiooniga
ning peate kasutama ainult kvaliteetseid tühje DVD-R, DVD+R, DVD-R DL või DVD+R DL
kettaid. Ärge kasutage korduvsalvestatavaid kettaid, nagu CD±RW, DVD±RW, kahekihiline (DL)
DVD±RW ja BD-RE (korduvkirjutatav Blu-ray-ketas), sest need pole tarkvaraga HP Recovery
Manager ühilduvad. Samas saate kasutada ka kvaliteetset tühja USB-mälupulka.
Kui arvutil pole sisseehitatud DVD-le kirjutamise toega optilist draivi, kuid soovite luua DVD-
taastekettad, saate nende loomiseks kasutada välist optilist draivi (eraldi ostetav) või osta
taastekettad HP veebilehelt. USA toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt
go/contactHP
. Ülemaailmse toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt
country/us/en/wwcontact_us.html
. Kui kasutate välist optilist draivi, tuleb see ühendada arvuti
USB-porti, mitte mõne välisseadme (nt jaotur) USB-porti.
Enne taastekandja(te) loomise alustamist veenduge, et arvuti on ühendatud
vahelduvvoolutoitega.
Taastekandja(te) loomine võib kesta tund või veelgi kauem. Ärge loomisprotsessi katkestage.
Vajaduse korral saate programmi sulgeda ka enne kõigi DVD-taasteketaste loomise lõpetamist.
HP Recovery Manager kõrvetab parajasti kõrvetatava DVD lõpuni. Kui HP Recovery Manageri
järgmine kord avate, palutakse teil jätkata ja kõrvetatakse järelejäänud kettad.
HP taasteandmekandja loomiseks toimige järgmiselt.
1.
Tippige avakuval
recovery
ja seejärel valige
HP Recovery Manager
(HP taastehaldur).
2.
Valige
Recovery Media Creation
(Taastekandja loomine) ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Kui teil on kunagi vaja süsteemi taastada, vaadake jaotist
Taastamine HP Recovery Manageri abil
lk
46
.
Taasteandmekandja ja varundite loomine
43
Sample
This manual is suitable for devices