HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 48 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 66
10
Varundus, taaste ja taastamine
Arvutisse on installitud HP ja Windowsi tööriistad, mis võimaldavad teil andmeid kaitsta ja neid
vajadusel taastada. Need tööriistad pakuvad hõlpsaid meetodeid arvuti hea tööseisundi või koguni
algse tehases häälestatud oleku taastamiseks.
Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:
Taasteandmekandja ja varundite loomine
Süsteemi taastamine
MÄRKUS.
Selles peatükis on antud varundamis- ja taastamisvõimaluste ülevaade. Saadaolevate
tööriistade kohta üksikasjalikumat teavet leiate rakendusest Spikker ja tugi. Tippige avakuval
s
ja
seejärel valige
Spikker ja tugi
.
Taasteandmekandja ja varundite loomine
Pärast süsteemiriket tehtava taaste täielikkus sõltub viimasest varundamisest.
1.
Kui olete arvuti edukalt häälestanud, looge HP taastekandja(d). Sel viisil loote arvutis oleva HP
taastesektsiooni varundi. Varundi abil saab kõvakettarikke või kõvaketta asendamise korral
taastada algse operatsioonisüsteemi.
HP taastekandja(d) pakub/pakuvad järgmisi suvandeid.
Süsteemitaaste – installib uuesti algse operatsioonisüsteemi ja tehases algselt installitud
programmid.
Minimeeritud kujutise taaste – installib uuesti operatsioonisüsteemi ja kõik riistvaradraiverid
ning riistvaraga seotud tarkvara, kuid mitte muid tarkvararakendusi.
Tehasesätete taastamine – taastab arvuti algoleku, kustutades kõvakettalt kogu teabe ja
luues sektsioonid uuesti. Pärast seda installitakse uuesti operatsioonisüsteem ja tehases
algselt installitud tarkvara.
Vaadake
HP taasteandmekandja loomine
lk
43
.
2.
Riistvara ja tarkvaraprogramme lisades looge süsteemi taastepunktid. Süsteemi taastepunkt on
teatud ajal Windowsi süsteemitaaste salvestatud teatud kõvaketta sisu hetktõmmis. Süsteemi
taastepunkt sisaldab Windowsi kasutatavat teavet, näiteks registrisätteid. Windows loob
süsteemi taastepunke automaatselt Windowsi värskendamisel ja muude süsteemi
hooldustoimingute (tarkvara värskendamine, turbeskannimine või süsteemi diagnostika) jooksul.
Süsteemi taastepunkte saate soovi korral mis tahes ajal ka käsitsi luua. Lisateavet konkreetsete
süsteemi taastepunktide ja nende loomise kohta vaata rakendusest Spikker ja Tugis. Tippige
avakuval
s
ja seejärel valige
Spikker ja tugi
.
3.
Fotosid, videoid, muusikat ja muid isiklikke faile lisades looge isikliku teabe varund. Soovi korral
saate häälestada Windowsi failiajaloofunktsiooni regulaarselt automaatselt teekides, töölaual,
kontakti- ja lemmikukaustas olevaid faile varundama. Kui kustutate kõvakettalt kogemata mõned
failid ja neid ei saa enam prügikastist taastada või kui failid rikutakse, saate need
failiajaloofunktsiooni abil taastada. Failide taastamisest on kasu ka siis, kui teil tuleb kunagi
42
Peatükk 10
Varundus, taaste ja taastamine
Sample
This manual is suitable for devices