HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 45 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 66
9
Häälestusutiliit Computer Setup (BIOS)
a utiliit HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
Häälestusutiliit Computer Setup või Basic Input/Output System (BIOS) juhib süsteemi kõigi sisend- ja
väljundseadmete (nt kettadraivid, ekraan, klaviatuur, hiir, printer) vahelist suhtlust. Häälestusutiliit
Computer Setup (BIOS) sisaldab installitud seadmete sätteid, arvuti käivitusjärjekorda ning süsteemi-
ja laiendmälu mahu sätteid.
Häälestusutiliidi Computer Setup (BIOS) käivitamine
Häälestusutiliidi Computer Setup (BIOS) avamiseks lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see,
vajutage kiiresti klahvi
esc
ja seejärel vajutage klahvi
f10
.
MÄRKUS.
Olge häälestusutiliidis Computer Setup (BIOS) muudatuste tegemisel äärmiselt
ettevaatlik. Vead võivad takistada arvuti korralikku tööd.
BIOS-i värskendamine
HP veebisaidil võivad olla saadaval BIOS-i värskendatud versioonid.
Enamik HP veebisaidil olevaid BIOS-i värskendusi on pakitud tihendatud failidesse, mida nimetatakse
SoftPaqideks
.
Mõni allalaaditav pakett sisaldab seletusfaili Readme.txt, milles on esitatud teave faili installimise ja
tõrkeotsingu kohta.
BIOS-i versiooni tuvastamine
Et teada saada, kas saadaolevad BIOS-i värskendused sisaldavad arvutisse installitud BIOS-i
versioonist uuemaid versioone, tuleb teha kindlaks praegu installitud BIOS-i versioon.
BIOS-i versiooniteabe (tuntud ka kui
ROM-i kuupäev
ja
süsteemi BIOS
) kuvamiseks saab kasutada
klahvi
fn
+
esc
(kui olete juba Windowsi sisse loginud) ja häälestusutiliiti Computer Setup (BIOS).
1.
Häälestusutiliidi Computer Setup (BIOS) käivitamine (vt
Häälestusutiliidi Computer Setup (BIOS)
käivitamine
lk
39
).
2.
Valige nooleklahvide abil
File
(Fail) ning seejärel valige
System Information
(Süsteemiteave).
3.
Häälestusutiliidist Computer Setup (BIOS) lahkumiseks muudatusi salvestamata, valige
nooleklahvide abil
File
(Fail) ning seejärel valige
Ignore changes and Exit
(Eira muudatusi ja
välju).
4.
Valige
Jah
.
Häälestusutiliidi Computer Setup (BIOS) käivitamine
39
Sample
This manual is suitable for devices