HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 42 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 66
ETTEVAATUST.
Sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge laske vedelikel klahvide
vahele tilkuda.
Klaviatuuri ja hiire puhastamiseks kasutage ühega eelnevalt nimetatud puhastuslahustest
niisutatud pehmet mikrokiust lappi või seemisnahka või sobivat ühekordset lappi.
Klahvide kinnijäämise vältimiseks ja tolmu, ebemete ning osakeste eemaldamiseks klaviatuurist
kasutage suruõhku.
Turbemeetmete kasutamine
Parool on tähemärkide, numbrite ja sümbolite kogum, mis valitakse arvutiteabe turvalisemaks
muutmiseks ja võrgutoimingute kaitseks. Määrata saab mitut tüüpi paroole. Mõned saidid määravad
parooli jaoks nõutava tähtede, numbrite või sümbolite arvu.
Juhinduge paroolide loomisel ja salvestamisel järgmistest soovitustest.
Arvutile juurdepääsu kaotamise riski vähendamiseks märkige kõik paroolid üles ja hoidke neid
turvalises kohas arvutist eraldi. Ärge hoidke paroole arvutis failis.
Muutke oma parooli sageli.
Enne arvuti hooldusse saatmist varundage failid, kustutage konfidentsiaalsed failid ning
eemaldage kõik paroolisätted.
Lisateabe saamiseks paroolide (nt ekraanisäästjaparoolid) kohta valige rakendus Spikker ja tugi.
Alustades Start ekraanilt, tippige
s
ning seejärel valige
Spikker ja tugi
.
Windowsi paroolide määramine
Parool
Funktsioon
Kasutajaparool
Kaitseb Windowsi kasutajakontot juurdepääsu eest.
Administrator password (Halduriparool)
Kaitseb haldurikontot volitamata juurdepääsu eest.
MÄRKUS.
Seda parooli ei saa kasutada juurdepääsuks
häälestusutiliidi Computer Setup (BIOS) sisule.
36
Peatükk 8
Parima jõudluse säilitamine
Sample
This manual is suitable for devices