HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 41 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 66
Arvuti puhastamine
Arvuti ohutuks puhastamiseks kasutage järgmisi tooteid:
maksimaalselt 0,3-protsendilise kontsentratsiooniga dimetüül-bensüül-ammooniumkloriid lahust
(näiteks: puhastuslappe, mis võivad olla väga erinevate tootenimedega);
alkoholivaba klaasipuhastusvedelik;
vesi lahja seebilahusega;
kuiv mikrokiust puhastuslapp või seemisnahk (õlivaba staatilist elektrit mittetekitav lapp);
staatilist elektrit mittetekitav lapp.
ETTEVAATUST.
Vältige tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamist, mis võivad arvutit
jäädavalt kahjustada. Kui te pole kindel, et puhastusvahend on arvuti jaoks ohutu, kontrollige toote
sisu ja veenduge, et see ei sisalda selliseid koostisaineid nagu alkohol, atsetoon, ammooniumkloriid,
metüleenkloriid ja süsivesinikud.
Kiulised materjalid, nagu pabersalvrätikud, võivad arvuti pinda kriimustada. Ajapikku võivad mustuse
osakesed ja puhastusained kriimudesse koguneda.
Puhastustoimingud
Arvuti ohutuks puhastamiseks järgige selles jaotises esitatud protseduure.
HOIATUS!
Elektrilöögi või komponentide kahjustamise vältimiseks ärge püüdke arvutit puhastada
selle töötamise ajal.
Lülitage arvuti välja.
Eemaldage väline toiteallikas.
Eemaldage kõik elektritoitega välisseadmed.
ETTEVAATUST.
Sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge pihustage
puhastusvahendit või -vedelikku otse arvuti pinnale. Pinnale tilkunud vedelik võib jäädavalt sisemisi
komponente kahjustada.
Ekraani puhastamine (kombainseadmed ja sülearvutid)
Pühkige õrnalt, kasutades
alkoholivaba
klaasipuhastusvedelikuga niisutatud pehmet, ebemevaba
lappi. Enne ekraani sulgemist veenduge, et ekraan on kuiv.
Külgede ja kaane puhastamine
Külgede ja kaane puhastamiseks kasutage ühega eelnevalt nimetatud puhastuslahustest niisutatud
pehmet mikrokiust lappi või seemisnahka või sobivat ühekordset lappi.
MÄRKUS.
Arvuti kaane puhastamisel kasutage mustuse ja prahi eemaldamise abistamiseks
ringjaid liigutusi.
Klaviatuuri ja hiire puhastamine
HOIATUS!
Elektrilöögi või sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge kasutage
klaviatuuri puhastamiseks tolmuimejat. Tolmuimejaga puhastamisel võib klaviatuuri pinnale sattuda
majapidamistolm.
Rutiinsete hooldustööde teostamine
35
Sample
This manual is suitable for devices