HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 38 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 66
USB-seadme eemaldamine
ETTEVAATUST.
USB-ühenduspesa vigastamise vältimiseks ärge eemaldage USB-seadet kaablist
tõmmates.
ETTEVAATUST.
Teabekao või süsteemi hangumise riski vähendamiseks kasutage USB-seadme
ohutuks eemaldamiseks järgmisi toiminguid.
1.
Salvestage oma teave ja sulgege kõik seadmega seotud programmid.
2.
Windowsi töölaual klõpsake tegumiriba paremas servas olekualal riistvara ikooni. Kuvatakse
teade
Riistvara ohutu eemaldamine ja kandja väljutamine
.
3.
Järgige ekraanijuhiseid.
Mälukaardi sisestamine ja eemaldamine
Mälukaardi sisestamiseks toimige järgmiselt.
ETTEVAATUST.
Mälukaardi ühenduselementide vigastamise vältimiseks kasutage mälukaardi
sisestamisel minimaalselt jõudu.
1.
Hoidke kaarti nii, et silt on üleval pool ja konnektorid arvuti suunas.
2.
Sisestage kaart mälukaardilugejasse ja lükake, kuni kaart on kindlalt paigas.
Kui seade on tuvastatud, kostab sellest teavitav heli.
Mälukaardi eemaldamiseks toimige järgmiselt.
1.
Salvestage oma teave ja sulgege kõik kaardiga seotud programmid.
2.
Windowsi töölaual klõpsake tegumiriba paremas servas olekualal riistvara eemaldamise ikooni.
Seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
32
Peatükk 7
Teabe haldamine ja ühiskasutus
Sample
This manual is suitable for devices