HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 32 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 66
Komponent
Kirjeldus
(3)
Toiminguklahvid
Täidavad sageli kasutatavaid süsteemifunktsioone.
(4)
Windowsi
rakenduseklahv
Kuvab valitud objekti suvandid.
(5)
Helitugevuse klahvid
Vaigistage või taastage kõlariheli ja suurendage või vähendage kõlari
helitugevust järk-järgult klahvi all hoides.
(6)
Integreeritud
numbriklahvistik
Tehases on see häälestatud toimima samamoodi nagu väline
numbriklahvistik. Klahvistiku numbri- ja navigeerimisfunktsiooni (seda
näitavad klahvidel olevad suunanooled) vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage
numbrilukuklahvi
num lock
.
(7)
Säästurežiimi klahv
Käivitab unerežiimi, mis salvestab teie teabe süsteemi. Ekraan ja teised
süsteemikomponendid lülituvad välja ning arvuti lülitub energiat säästvasse
režiimi.
Unerežiimist väljumiseks vajutage korraks toitenuppu.
ETTEVAATUST.
Teabekao vältimiseks salvestage alati enne unerežiimi
käivitamist tehtud töö.
HOIATUS!
Kui aku saavutab tühjenemise kriitilise taseme unerežiimis olles,
käivitab arvuti talveunerežiimi ja talletatud teave salvestatakse kõvakettale.
Toiminguklahvide kasutamine
Toiminguklahv täidab sellele määratud funktsiooni. Klahvidel
f1
kuni
f12
ja helitugevuse
(5)
ning
unerežiimi
(7)
klahvidel kujutatud ikoonid tähistavad klahvide funktsioone.
Toiminguklahvi funktsiooni kasutamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.
Ikoon
Klahv
Kirjeldus
f1
Võimaldab vaadata üheaegselt kahte rakendust. Rakendused kuvatakse kõrvuti.
f2
Aktiveerib vaheldumisi avatud rakendusi.
MÄRKUS.
Jätkake klahvi vajutamist, kuni kuvatakse soovitud rakendus.
f3
Kuvab kõik saadaolevad rakenduse käsud.
f4
Kuvab viimati kasutatud rakenduste loendi.
f5
Esitab heli-CD eelmise loo või DVD või Blu-ray-ketta (BD) eelmise osa.
f6
Alustab heli-CD, DVD või BD esitust, peatab esituse või jätkab esitust.
f7
Heli-CD, DVD või BD esituse lõpetamine.
f8
Esitab heli-CD järgmise loo või DVD või BD järgmise osa.
26
Peatükk 5
Navigeerimine klaviatuuri ja osutusseadiste abil
Sample
This manual is suitable for devices