HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 28 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 66
Koputamine
Ekraanil kuvatava üksuse valimiseks kasutage koputusfunktsiooni.
Valiku tegemiseks koputage ekraanil kuvatavat objekti ühe sõrmega. Üksuse avamiseks tehke
topeltkoputus.
Kerimine
Kerimisest on abi, kui soovite liigutada kursorit lehel või pildil üles, alla, vasakule või paremale.
Asetage ekraanile või puuteplaadile kaks sõrme ja seejärel lohistage neid üles, alla, vasakule või
paremale.
22
Peatükk 5
Navigeerimine klaviatuuri ja osutusseadiste abil
Sample
This manual is suitable for devices