HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 2 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 66
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Kaubamärk "Bluetooth" kuulub selle
omanikule ning Hewlett-Packard Company
kasutab seda litsentsi alusel. Microsoft ja
Windows on ettevõtte Microsoft Corporation
USA-s registreeritud kaubamärgid. SD logo
on selle omaniku kaubamärk.
Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet
võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP
toodete ja teenuste garantiid on sätestatud
vastavate toodete ja teenustega
kaasnevates garantii lühiavaldustes.
Käesolevas dokumendis avaldatut ei või
mingil juhul tõlgendada täiendava garantii
pakkumisena. HP ei vastuta siin leiduda
võivate tehniliste või toimetuslike vigade
ega väljajätmiste eest.
Esimene väljaanne: Juuli 2013
Dokumendi osanumber: 730501-E41
Tootemärkus
Selles juhendis kirjeldatakse enamiku
mudelite ühiseid funktsioone. Mõni
funktsioonidest ei pruugi teie arvutis
saadaval olla.
Tarkvaratingimused
Sellesse arvutisse eelinstallitud mis tahes
tarkvaratoodet installides, kopeerides, alla
laadides või mis tahes muul viisil kasutades
nõustute, et olete kohustatud järgima HP
lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA)
tingimusi. Kui te litsentsitingimustega ei
nõustu, on ainuke teile saadaolev
heastamisvahend kogu selle toote (riistvara
ja tarkvara) kasutamata tagastamine 14
päeva jooksul raha tagasimakse
taotlemiseks kooskõlas ostukoha
tagasimaksetingimustega.
Lisateabe saamiseks või arvuti eest täieliku
tagasimakse taotlemiseks võtke palun
ühendust ostukohaga (müüjaga).
Sample
This manual is suitable for devices