ASUS M32AA user manual download (Page 22 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 77
±±
Kapitola 2: P±ipojení za±ízení k po°íta°i
ČEšTInA
P°ipojeNí HDTV
P±ipojte televizor s vysokým rozlišením (HDTV) k portu HDMI na po°íta°i.
K propojení HDTV s po°íta°em pot±ebujete kabel HDMI. Kabel HDMI se zakoupí zvláš´.
Nejlepšího zobrazení dosáhnete, pokud je kabel HDMI kratší než 15 metr³.
Sample
This manual is suitable for devices