ASUS M32AA user manual download (Page 20 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 77
±0
Kapitola 2: P±ipojení za±ízení k po°íta°i
ČEšTInA
P°ipojeNí mikrofoNu a reproduktor¶
Toto stolní PC má porty pro mikrofon a reproduktory na p±ední i zadní stran². Vstupy a
výstupy na zadní stran² umož»ují p±ipojení stereo 2.1/4.1/5.1 kanálových reproduktor³.
P°ipojeNí sluchátek a mikrofoNu
P°ipojeNí 2.1 kaNálových reproduktor¶
VSTUPY ZVUKU
Sample
This manual is suitable for devices