ASUS M32AA user manual download (Page 10 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 77
10
ČEšTInA
Obsah baleNí
Pokud n²která z výše uvedených v²cí chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
Obrázky sou°ástí dodávky jsou pouze orienta°ní. Skute°né provedení se m³že lišit
podle konkrétního modelu.
Stolní PC ASUS
Klávesnice x1
Myš x1
Installation Guide
Napájecí kabel x1
Instala°ní p±íru°ka x1
Záru°ní list x1
Podp³rný disk DVD
(volitelný) x1
Disk DVD pro obnovu
(volitelný) x1
Anténa (volitelná) x1
Sample
This manual is suitable for devices