ASUS K30AM user manual download (Page 8 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 70
8
ENERGY STAR là chương tr̀nh cộng đ¶ng của Cơ quan
Bµo v¹ Môi trºÈng và BÎ Năng lº»ng MÏ nhÅm giÖp t¶t cµ
chúng ta tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường thông qua
các sản phẩm và thói quen tiết kiệm năng lượng.
Mọi sản phẩm ASUS có logo ENERGY STAR đều tuân thủ
tiêu chuẩn ENERGY STAR, và tính năng quản ĺ ngu¶n điện
được kích hoạt theo mặc định. Màn h̀nh và máy tính được
cài đặt tự động sang chế độ chờ sau 10 và 30 phút không
sử dụng. Để khởi động lại máy tính, nhấp chuột hoặc nhấn bất kỳ phím nào trên
bàn phím.
Vui l±ng truy cập http://www.energystar.gov/powermanagement để biết thêm
thông tin chi tiết về cách quản ĺ ngu¶n điện và các lợi ích liên quan đối với môi
trường. Ngoài ra, vui l±ng truy cập http://www.energystar.gov để biết thêm chi
tiết về chương tr̀nh liên kết ENERGY STAR.
*Lưu ́:
Energy Star KHÔNG được h¸ trợ trên các sản phẩm chạy hệ điều hành
Freedos và Linux.
Thông tin an tòn
Ng²t kết nối ngu¶n điện AC và các thiết bị ngoại vi trước khi vệ sinh. Lau máy tính bằng miếng
bọt biển sạch hoặc vải da dê thấm dung dịch tẩy rửa chống ăn m±n cùng vài giọt nước ấm và lau
sạch hơi ẩm đọng lại bằng vải khô.
KHÔNG
đặt máy tính ở nơi làm việc không bằng phẳng hoặc không ch²c ch²n. Liên hệ với
nhân viên dịch vụ nếu vỏ sản phẩm bị hỏng.
KHÔNG
đặt máy ở những nơi bụi bẩn.
KHÔNG
dùng máy tính trong môi trường r± rỉ khí gas
KHÔNG
đặt hoặc thả các vật dụng lên trên máy và không l²p bất cứ vật dụng lạ nào vào máy
tính.
KHÔNG
đặt máy ở những nơi có điện từ hoặc từ trường mạnh.
KHÔNG
đặt hoặc sử dụng máy tính gần chất lỏng, nước hoặc hơi ẩm.
KHÔNG
sử dụng modem
trong khi có bão sấm sét.
Cµnh bÂo an toàn pin:
KHÔNG
ném pin vào lửa.
KHÔNG
làm chập mạch các tiếp điểm.
KHÔNG
tháo rời pin.
S¿ dÀng sµn phÒm này trong cÂc môi trºÈng ć nhi¹t đÎ xung quanh tÓ 5˚C (41˚F) đ°n 35˚C
(95
°
F).
KHÔNG
che phủ các l¸ thông khí trên máy tính để đề ph±ng hệ thống trở nên quá nóng.
KHÔNG
sử dụng các dây điện, thụ kiện hoặc các thiết bị ngoại vị khác bị hỏng.
Để ph±ng tránh nguy cơ giật điện, hãy rút cáp ngu¶n khỏi ổ c²m điện trước khi di dời hệ
thống.
T̀m sự trợ giúp chuyên môn trước khi sử dụng adapter hoặc cáp mở rộng. Các thiết bị này có
thể làm gián đoạn mạch tiếp đất.
Đảm bảo ngu¶n điện được cài sang điện áp thích hợp tại khu vực của bạn. Nếu không ch²c
ch²n về điện áp ổ c²m điện đang dùng, hãy liên hệ với công ty điện lực tại địa phương.
Nếu ngu¶n điện bị gián đoạn, không được tự ́ sửa nó. Liên hệ với nhân viên bảo tr̀ chuyên
nghiệp hoặc đại ĺ bán l̉ của bạn.
Sample
This manual is suitable for devices