ASUS K30AM user manual download (Page 15 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 70
Cổng USB 2.0.
Các cổng Bus Nối tiếp Đa năng 2,0 (USB 2.0) này kết nối với những thiết
bị USB 2.0 như chuột, máy in, máy scan, máy ảnh, PDA và các thiết bị khác.
Cổng HDMI.
Cổng này dung cho cổng c²m Giao diện Đa phương tiện Độ nét cao
(HDMI) và tºÃng tÌch vËi HDCP cho phÔp phÂt l´i đÝa DVD HD, Blu-ray và nÎi dÀng đº»c
bảo vệ khác.
Cổng VGA.
Cổng này chỉ dùng cho các thiết bị tương thích với VGA như màn h̀nh VGA.
Cổng micro (h̀ng).
Cổng này kết nối với micro.
Cổ
ng đầu ra (v̀ng chanh).
Cổng này kết nối với tai nghe hoặc loa. Trong cấu h̀nh
kênh 4,1, 5.1 hoặc 7,1, chức năng của cổng này trở thành Đầu ra loa phía trước.
Cổng đầu v̀o (xanh tươi).
Cổng này kết nối với đầu phát băng, đ³a CD, DVD, hoặc các
ngu¶n âm thanh khác.
Tham khảo bảng cấu h̀nh âm thanh cho chức năng của các cổng âm thanh trong cấu h̀nh
kênh 2,1, 4,1, 5.1 hoặc 7,1.
Ćc gí đÆ khe mÊ rộng.
Tháo giá đº khe mở rộng khi g²n card mở rộng.
Cổng LAN (RJ-45).
Cổng này cho phép kết nối Gigabit với Mạng nội bộ (LAN) qua cổng
mạng.
ChË b́o đÌn LED cổng LAN
L» thông kh±.
Các l¸ thông khí này cho phép thông khí.
KHÔNG chặn kín các l¸ thông khí trên thùng máy. Luôn giúp thông khí thích hợp cho máy tính
của bạn.
CÍu hình âm thanh kênh 2,1, 4,1, 5.1 hoÁc 7,1
Cổng
Tai nghe
kênh 2,1
Kênh 4,1
Kênh 5,1
Kênh 7,1
Xanh tươi (Mặt sau)
Đầu vào
Đầu ra loa phía sau
Đầu ra loa phía sau
Đầu ra loa phía sau
Vàng chanh (Mặt sau)
Đầu ra
Đầu ra loa trước
Đầu ra loa trước
Đầu ra loa trước
H¶ng (Mặt sau)
Đầu c²m micro
Đầu c²m micro In
Âm bass/Giữa
Âm bass/Giữa
Mặt trước
-
-
-
Đầu ra loa bên cạnh
ĐÌn LED hoạt động/liên k´t
ĐÌn LED tµc độ
Tình trạng
Mô t²
Tình trạng
Mô t²
TµT
Ko liên kết
TµT
Kết nối 10Mb/giây
CAM
Đã liên kết
CAM
Kết nối 100Mb/giây
NHẤP NHÁY
Hoạt động
xử liệu
LỤC
Kết nối 1GB/giây
Cổng LAN
ĐÌn LED
TÎC ĐÏ
ĐÌn LED
HOÐT
ĐÏNG/KÑT
NÎI
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
15
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices