ASUS K30AM user manual download (Page 11 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 70
Ch̀o mừng!
Cảm ơn bạn đã mua máy tính để bàn ASUS
Máy tính để bàn ASUS mang lại hiệu suất tiên tiến, độ tin cậy vượt trội và các tiện ích tập trung
người dùng. Tất cả những giá trị này được gói gọn trong vỏ máy rất thời trang và đáng mong đợi.
Đọc th̉ bảo hành ASUS trước khi cài đặt máy tính để bàn ASUS.
Tìm hỉu v³ ḿy t±nh của bạn
Các h̀nh minh họa chỉ để tham khảo. Các cổng và vị trí của chúng, và màu s²c thùng máy có thể
thay đổi với các m´u khác nhau.
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
11
Chương 1
Bắt đầu sử dụng
Sample
This manual is suitable for devices