ASUS K30AD user manual download (Page 9 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 85
9
POlSKI
Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku
Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać uwagę na
występujące w tym podręczniku następujące symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO/PRZESTROGA
:
Informacje, zapobiegające odniesieniu
obrażeń podczas wykonywania zadania.
OSTRZEŻENIE:
Informacje, które mają zapobiegać uszkodzeniu komponentów
podczas wykonywania zadania.
UWAGA:
Wskazówki i dodatkowe informacje, które mogą pomóc w wykonaniu
zadania.
WAŻNE:
Instrukcje, które NALEŻY wykonać, aby zakończyć zadanie.
Gdzie można znaleźć więcej informacji
Dodatkowe informacje oraz aktualizacje produktu i oprogramowania, można znaleźć w
następujących źródłach.
Strony sieci web ASUS
Strona sieci web ASUS udostępnia zaktualizowane informacje dotyczące sprzętu i
oprogramowania ASUS. Sprawdź stronę sieci web ASUS www.asus.com.
Lokalna pomoc techniczna ASUS
Sprawdź stronę sieci web ASUS, pod adresem http://support.asus.com/contac
t
w celu
uzyskania informacji kontaktowych lokalnego technika serwisu.
Ten podręcznik użytkownika znajduje się w następującym folderze komputera desktop
PC:
C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
Sample
This manual is suitable for devices