ASUS K30AD user manual download (Page 84 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 85
84
Rozdział 3: Inne funkcje Windows
®
7 / Windows
®
8.1
POlSKI
Usuwanie wszystkiego i ponowna instalacja Windows
Przywrócenie oryginalnych, fabrycznych ustawień komputera PC, można wykonać poprzez
użycie opcji Remove everything and reinstall (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie) w PC
Settings (Ustawienia PC). Aby użyć tę opcję, sprawdź czynności poniżej.
Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową danych.
Dokończenie tego procesu może trochę potrwać.
1.
Uruchom pasek
Charms bar.
2.
Klikk
Settings (Innstillinger) > PC Settings (PC-innstillinger) > Update and
recovery (Oppdatering og gjenoppretting) > Recovery (Gjenoppretting).
3.
Przewiń, aby uzyskać widok opcji
Remove everything and reinstall Windows
(Usuń wszystko i ponownie zainstaluj Windows)
. Kliknij w tej opcji
Get Started
(Rozpocznij).
4.
Wykonaj instrukcje ekranowe, aby dokończyć proces ponownej instalacji i zresetować
proces.
Sample
This manual is suitable for devices