ASUS K30AD user manual download (Page 83 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 85
Komputer desktop PC ASUS
83
POlSKI
Aby utworzyć napęd przywracania USB:
1.
Uruchom panel sterowania z ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje).
W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź część
All Apps screen
(Uruchamianie ekranu Wszystkie aplikacje)
w
Working with Windows
®
Apps (Praca z
aplikacjami Windows
®
).
2.
W opcji System i zabezpieczenia panelu sterowania, kliknij
Find and ±x problems
(Znajdź i napraw problemy).
3.
Kliknij
Recovery (Przywracanie) >
Create a recovery drive (Utwórz
napęd przywracania).
4.
Kliknij
Copy the recovery partition
from the PC to the recovery drive
(Skopiuj partycję przywracania
z komputera PC do napędu
przywracania)
, a następnie kliknij
Next (Dalej).
5.
Aby wykonać kopię plików
przywracania, wybierz urządzenie
pamięci masowej USB.
6.
Kliknij
Next (Dalej).
7.
Kliknij
Create (Utwórz)
. Zaczekaj
na zakończenie procesu.
8.
Po zakończeniu procesu, kliknij
Finish (Zakończ).
Sample
This manual is suitable for devices