ASUS K30AD user manual download (Page 82 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 85
Rozdział 3: Inne funkcje Windows
®
7 / Windows
®
8.1
POlSKI
W celu zresetowania komputera PC przy użyciu dysku DVD do przywracania:
Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową danych.
Przed wykonaniem przywracania systemu w komputerze Desktop PC należy
odłączyć wszystkie zewnętrzne dyski twarde, aby uniknąć przywrócenia Windows na
nieprawidłowej partycji lub w niewłaściwym napędzie.
W celu wyzerowania komputera PC:
1.
Naciśnij <
F8
> podczas uruchamiania.
2.
Włóż do napędu optycznego płytę Recovery DVD. Na ekranie umowy licencyjnej z
użytkownikiem (EULA), kliknij
Accept (Akceptuję)
.
3.
Wybierz
Reset your PC (Resetuj komputer PC).
4.
Kliknij
Next (Dalej).
5.
Wybierz
Only the drive where the Windows is installed (Tylko napęd z
zainstalowanym systemem Windows)
.
6.
Wybierz
Just remove my ±les (Usuń moje pliki).
7.
Kliknij
Reset (Resetuj).
Przywracanie z pliku obrazu systemu
Można utworzyć napęd przywracania USB i użyć go do przywrócenia ustawień komputera
PC.
Utworzenie napędu przywracania USB
W urządzeniu pamięci masowej USB musi być co najmniej 16 GB wolnego miejsca.
Podczas tego procesu, zostaną trwale usunięte wszystkie pliki w urządzeniu pamięci
masowej USB. Przed kontynuowaniem należy sprawdzić, czy wykonano kopię zapasową
wszystkich ważnych danych.
Sample
This manual is suitable for devices