ASUS K30AD user manual download (Page 81 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 85
Komputer desktop PC ASUS
81
POlSKI
4.
Wybierz OK, aby potwierdzić przywracanie systemu.
Przywracanie spowoduje nadpisanie dysku twardego. Przed przywróceniem systemu
należy upewnić się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych.
5.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.
Podczas procesu przywracania NIE NALEŻY wyjmować dysku przywracania, bez instrukcji
wyjęcia, w przeciwnym razie partycje będą nieużyteczne.
W celu uzyskania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę sieci
web ASUS.
Windows
®
8.1
Resetowanie komputera PC
Opcja Reset your
PC (Resetowanie komputera PC)
zeruje komputer PC do fabrycznych ustawień
domyślnych.
Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową danych.
W celu wyzerowania komputera PC:
1.
Naciśnij
<F9>
podczas uruchamiania.
2.
Kliknij na ekranie
Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).
3.
Wybierz
Reset your PC (Resetuj komputer PC).
4.
Kliknij
Next (Dalej).
5.
Wybierz
Only the drive where the Windows is installed (Tylko napęd z
zainstalowanym systemem Windows)
.
6.
Wybierz
Just remove my ±les (Usuń moje pliki).
7.
Kliknij
Reset (Resetuj).
Funkcja przywracania F9 nie obsługuje zmiany wersji systemu Windows
®
8.1 na
starszą. Szczegółowe informacje na temat przywracania w systemie Windows
®
8.1
można znaleźć w części
Remove everything and reinstalling Windows (Usuwanie
wszystkich danych i ponowna instalacja systemu Windows)
. W przypadku awarii
systemu operacyjnego należy zainstalować go ponownie z dołączonego dysku DVD do
przywracania.
Przed przeprowadzeniem pełnego przywracania systemu operacyjnego należy utworzyć
kopię zapasową wszystkich danych, aby uniknąć utraty ważnych plików.
Inne wersje językowe niniejszych informacji można pobrać z witryny pomocy technicznej
±rmy ASUS, pod adresem http://support.asus.com
Sample
This manual is suitable for devices