ASUS K30AD user manual download (Page 78 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 85
78
Rozdział 3: Inne funkcje Windows
®
7 / Windows
®
8.1
POlSKI
pasek Charms
Połączenie bezprzewodowe
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi
Windows
®
7
W celu połączenia z siecią bezprzewodową:
1.
Kliknij ikonę sieci
w obszarze powiadomień w celu pokazania dostępnych sieci
bezprzewodowych.
2.
Wybierz z listy sieć bezprzewodową do połączenia, a następnie kliknij
Połącz
.
3.
W zabezpieczonej sieci bezprzewodowej, może być konieczne wprowadzenie klucza
zabezpieczenia, następnie kliknij
OK
.
4.
Zaczekaj na połączenie komputera z siecią bezprzewodową.
5.
Ustanowienie połączenia bezprzewodowego powiodło się. Stan połączenia jest
pokazywany przez ikony sieci
.
Windows
®
8.1
W celu połączenia z siecią Wi-Fi:
1.
Wykonaj dowolne następujące czynności w celu uruchomienia paska Charms bar z
ekranu Start lub z innego, dowolnego trybu aplikacji:
a)
Skieruj wskaźnik myszy do górnej lub dolnej części ekranu.
b)
Naciśnij na klawiaturze
+ <c>.
Sample
This manual is suitable for devices