ASUS K30AD user manual download (Page 76 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 85
76
Rozdział 3: Inne funkcje Windows
®
7 / Windows
®
8.1
POlSKI
8.
Wybierz
Connect to the Internet
(Połącz z Internetem)
i kliknij
Next
(Dalej).
7.
Powróć do Centrum sieci i
udostępniania, a następnie
kliknij
Ustaw nowe połączenie
lub sieć.
9.
Wybierz
Broadband (PPPoE)
[Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)]
i kliknij
Next (Dalej).
Sample
This manual is suitable for devices