ASUS K30AD user manual download (Page 74 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 85
74
Rozdział 3: Inne funkcje Windows
®
7 / Windows
®
8.1
POlSKI
Windows
®
8.1
Kon±guracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE
W celu kon±guracji dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE lub statycznego
połączenia IP:
1.
Na ekranie Start, kliknij Desktop (Pulpit), aby uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).
Kon±guracja statycznego połączenia sieciowego IP
W celu kon±guracji statycznego połączenia sieciowego IP:
1.
Powtórz czynności 1 do 4 z poprzedniej
części.
2.
Kliknij
Use the following IP address
(Używaj następującego adresu IP).
3.
Wprowadź IP address (Adres IP), Subnet
mask (Maska podsieci) i Gateway (Brama)
od dostawcy usługi.
4.
Jeśli to wymagane, wprowadź preferowany
adres serwera DNS i adres alternatywny.
5.
Po zakończeniu kliknij
OK
.
Sample
This manual is suitable for devices