ASUS K30AD user manual download (Page 73 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 85
Komputer desktop PC ASUS
73
POlSKI
9.
Wybierz
Connect to the Internet
(Połącz z Internetem)
i kliknij
Next
(Dalej).
10.
Wybierz
Broadband (PPPoE)
[Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)]
i kliknij
Next (Dalej).
11.
Wprowadź User name (Nazwa
użytkownika), Password (Hasło)
oraz Connection name (Nazwa
połączenia). Kliknij
Connect
(Połącz).
12.
Kliknij
Close (Zamknij)
, aby
zakończyć kon±gurację.
13.
Kliknij ikonę sieci na pasku
narzędziowym i kliknij utworzone
połączenie.
14.
Wprowadź nazwę użytkownika i
hasło. Kliknij
Connect (Połącz)
, aby połączyć z Internetem.
Sample
This manual is suitable for devices