ASUS K30AD user manual download (Page 72 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 85
Rozdział 3: Inne funkcje Windows
®
7 / Windows
®
8.1
POlSKI
4.
Kliknij
Internet Protocol
Version 4(TCP/IPv4) [Protokół
internetowy w wersji 4
(TCP/IPv4)]
, a następnie kliknij
Properties (Właściwości)
.
5.
Wybierz
Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj
adres IP automatycznie)
,
aby automatycznie przydzielić
ustawienia IP. W przeciwnym
razie wybierz
Use the following
IP address (Użyj następującego
adresu IP)
: , a następnie wpisz
IP address (Adres IP)
i
Subnet
mask (Maska podsieci)
.
6.
Wybierz
Obtain DNS server
address automatically
(Uzyskaj adres serwera DNS
automatycznie)
, aby ustawienia
serwera DNS były przydzielane
automatycznie. W przeciwnym
razie wybierz
Use the following
DNS Server addresses (Użyj
następujących adresów serwera
DNS)
: i wprowadź
Preferred and
Alternate DNS server (Preferowany
i alternatywny serwer DNS)
.
7.
Po wykonaniu kliknij
OK.
Kontynuuj następne czynności, jeśli używane jest połączenie PPPoE.
8.
Powróć do Centrum sieci i
udostępniania, a następnie kliknij
Ustaw nowe połączenie lub
sieć.
Sample
This manual is suitable for devices