ASUS K30AD user manual download (Page 71 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 85
Komputer desktop PC ASUS
71
POlSKI
2.
Wybierz tryb wyświetlania na rozwijanej liście
Wiele ekranów:
Powiel te ekrany
: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako duplikat
głównego ekranu.
Rozszerz te ekrany
: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako
rozszerzenie ekranu. Zwiększa to miejsce na pulpicie.
Pokazuj pulpit tylko na 1 / 2
: Wybierz tę opcję, aby pokazywać pulpit wyłącznie
na monitorze 1 lub na monitorze 2.
3.
Kliknij
Zastosuj
lub
OK
. Następnie kliknij w komunikacie potwierdzenia
Zachowaj
zmiany
.
Kon±guracja ustawień połączenia z Internetem
Połączenie przewodowe
Windows
®
7
Kon±guracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE
Aby skon±gurować dynamiczne połączenie sieciowe IP/PPPoE:
1.
Przejdź do
Start > Control Panel
(Panel sterowania) > Network and
Sharing Center (Centrum sieci i
udostępniania)
.
2.
Na ekranie
Network and
Sharing Center (Centrum sieci
i udostępniania)
, kliknij
Change
Adapter settings (Zmień ustawienia
adaptera)
.
3.
Kliknij prawym przyciskiem używaną
kartę LAN i wybierz
Properties
(Właściwości)
.
Sample
This manual is suitable for devices