ASUS K30AD user manual download (Page 70 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 85
70
Rozdział 3: Inne funkcje Windows
®
7 / Windows
®
8.1
POlSKI
Kon±guracja ustawień rozdzielczości ekranu
Windows
®
7
Aby skon±gurować ustawienia rozdzielczości ekranu w Windows
®
7:
1.
Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień
Rozdzielczość
ekranu
:
Kliknij
>
Panel sterowania
>
Wygląd i personalizacja
>
Ekran
>
Zmień
ustawienia ekranu
.
Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu na pulpicie Windows
®
. Po
wyświetleniu menu pomocniczego, kliknij
Personalizuj
>
Ekran
>
Zmień
ustawienia ekranu
.
2.
Wybierz tryb wyświetlania na rozwijanej liście
Wiele ekranów:
Powiel te ekrany
: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako duplikat
głównego ekranu.
Rozszerz te ekrany
: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako
rozszerzenie ekranu. Zwiększa to miejsce na pulpicie.
Pokazuj pulpit tylko na 1 / 2
: Wybierz tę opcję, aby pokazywać pulpit wyłącznie
na monitorze 1 lub na monitorze 2.
Usuń ten wyświetlacz
: Wybierz tę opcję, aby usunąć wybrany wyświetlacz.
3.
Kliknij
Zastosuj
lub
OK
. Następnie kliknij w komunikacie potwierdzenia
Zachowaj
zmiany
.
Windows
®
8.1
Aby skon±gurować ustawienia rozdzielczości ekranu w Windows
®
8.1:
1.
Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień
Rozdzielczość
ekranu
:
Z ekranu Start
a)
Uruchom ekran All Apps (Wszystkie aplikacje) i przypnij Control Panel (Panel
sterowania) do ekranu Start.
W celu uzyskania szczegółów sprawdź, Przypinanie aplikacji na ekranie Start, w części
Praca z aplikacjami w Windows
®
.
b)
W opcji Control Panel (Panel sterowania), kliknij
Adjust screen resolution
(Wyeguluj rozdzielczość ekranu)
w
Appearance and Personalization (Wygląd i
personalizacja).
Z ekranu trybu Desktop (Pulpit)
a)
Uruchom tryb Desktop (Pulpit) z ekranu Start.
b)
Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu ekranu trybu Desktop (Pulpit).
Po wyświetleniu menu podręcznego, kliknij
Personalize (Personalizuj) > Display
(Wyświetlacz) > Change display settings (Zmień ustawienia wyświetlania).
Sample
This manual is suitable for devices