ASUS K30AD user manual download (Page 7 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 85
7
POlSKI
Uwagi dotyczące urządzenia RF
CE: Oświadczenie o zgodności z przepisami Wspólnoty Europejskiej
To urządzenie jest zgodne z Wymaganiami ekspozycji RF 1999/519/EC, Zalecenia Rady z 1
lipca 1999 dotyczące ograniczenia ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne (0 - 300
GHz). To urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z Dyrektywą R&TTE.
Używanie radia bezprzewodowego
To urządzenie jest ograniczone do używania wewnątrz pomieszczeń, podczas działania w
paśmie częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz.
Ekspozycja na energię częstotliwości radiowej
Moc promieniowania technologii Wi-Fi mieści się poniżej limitów ekspozycji FCC na
promieniowanie częstotliwości radiowej. Mimo to, zaleca się, aby używać urządzenie
bezprzewodowe w taki sposób, aby zminimalizować jego szkodliwy wpływ podczas kontaktu
z człowiekiem.
Zgodność z ograniczeniami FCC dla bezprzewodowych połączeń Bluetooth
Antena używana w tym nadajniku nie może być przesuwana lub używana z inną anteną lub
nadajnikiem w odniesieniu do warunków FCC.
Oświadczenie dotyczące zgodności Bluetooth z przepisami Industry Canada
To urządzenie klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących
urządzeń powodujących zakłócenia.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Oświaczenie dotyczące urządzeń bezprzewodowych na Tajwanie
Oświadczenie dotyczące urządzeń RF w Japonii
KC (Urządzenia RF)
Sample
This manual is suitable for devices