ASUS K30AD user manual download (Page 69 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 85
POlSKI
Komputer desktop PC ASUS
69
Rozdzia
ł
3
Inne funkcje Windows
®
7 / Windows
®
8.1
Usuwanie urządzenia magazynującego USB
Windows
®
7
Aby odłączyć urządzenie pamięci USB w systemie Windows
®
7:
1.
Kliknij
w obszarze powiadamiania Windows
komputera, a następnie kliknij
Eject USB2.0 FlashDisk
(Wysuń FlashDisk USB2.0)
lub Eject
USB3.0 FlashDisk
(Wysuń FlashDisk USB3.0)
, jeśli używany jest napęd
²ash USB3.0 albo urządzenia zgodne z USB3.0.
2.
Po wyświetleniu komunikatu
Sprzęt może być
bezpiecznie usunięty
, odłącz od komputera
urządzenie pamięci masowej USB.
NIE NALEŻY odłączać urządzenia pamięci masowej USB podczas transferu danych. Może
to spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia pamięci masowej USB.
Windows
®
8.1
Aby odłączyć urządzenie pamięci USB w systemie Windows
®
8.1:
1.
Na ekranie Start, kliknij Desktop (Pulpit), aby uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).
2.
Kliknij
na pasku zadań, a następnie kliknij
Eject (Wysuń) [Nazwa napędu USB].
3.
Po wyświetleniu komunikatu
Sprzęt może być bezpiecznie usunięty
, odłącz od
komputera urządzenie pamięci masowej USB.
Sample
This manual is suitable for devices