ASUS K30AD user manual download (Page 68 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 85
68
Rozdział 2: Używanie Windows
®
8.1
POlSKI
Przechodzenie do kon±guracji BIOS
BIOS (Podstawowy system wejścia i wyjścia) przechowuje ustawienia sprzętowe wymagane
do uruchomienia systemu w komputerze Desktop PC.
W normalnych okolicznościach, domyślne ustawienia BIOS są stosowane do większości
warunków, aby zapewnić optymalne działanie. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień
BIOS, poza następującymi sytuacjami:
Podczas uruchamiania systemu, na ekranie pojawia się komunikat błędu z żądaniem
uruchomienia programu kon±guracji BIOS.
Zainstalowany został nowy komponent systemu, który wymaga dalszych ustawień
BIOS lub aktualizacji.
Nieodpowiednie ustawienia BIOS mogą spowodować niestabilność lub błąd uruchamiania.
Stanowczo zalecamy zmianę ustawień BIOS, wyłącznie przez przeszkolony personel
serwisu.
Szybkie przechodzenie do BIOS
Czas uruchamiania Windows
®
8.1 jest dość szybki, dlatego opracowane zostały trzy
następujące sposoby szybkiego dostępu do BIOS:
Naciśnij przycisk zasilania na co najmniej cztery sekundy w celu wyłączenia komputera
Desktop PC, a następnie naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby z powrotem włączyć
komputer Desktop PC i naciśnij <Del> podczas testu POST.
Przy wyłączonym komputerze Desktop PC, odłącz przewód zasilający od złącza
zasilania komputera Desktop PC. Podłącz ponownie przewód zasilający i naciśnij
przycisk zasilania w celu włączenia komputera Desktop PC. Naciśnij <Del> podczas
testu POST.
POST (Autotest po włączeniu zasilania), to seria sterowanych programowo testów
diagnostycznych, uruchamianych po włączeniu komputera Desktop PC.
Sample
This manual is suitable for devices