ASUS K30AD user manual download (Page 66 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 85
66
Rozdział 2: Używanie Windows
®
8.1
POlSKI
Inne skróty klawiaturowe
Używając klawiatury, można także użyć następujących skrótów, pomocnych w uruchamianiu
aplikacji i nawigacji w Windows
®
8.1.
Przełączanie pomiędzy ekranem Start, a ostatnio uruchomioną
aplikacją.
+ <D>
Uruchomienie pulpitu.
+ <E>
Uruchomienie okna Computer (Komputer) na pulpicie.
+ <F>
Otwieranie panela File search (Wyszukaj pliki).
+ <H>
Otwieranie panela Share (Udostępnij).
+ <I>
Otwieranie panela Settings (Ustawienia).
+ <K>
Otwieranie panela Devices (Urządzenia).
+ <L>
Uaktywnienie ekranu Lock (Zablokuj).
+ <M>
Minimerer alle aktive skjermer.
+ <P>
Otwieranie panela Second screen (Drugi ekran).
+ <Q>
Åpner søkeruten Everywhere (Overalt).
+ <R>
Otwieranie okna Run (Uruchom).
+ <U>
Otwierania Ease of Access Center (Centrum ułatwień dostępu).
+ <W>
Otwieranie panela Settings search (Wyszukiwanie ustawień).
+ <X>
Otwieranie okna menu Windows tools (Narzędzia Windows)
Sample
This manual is suitable for devices