ASUS K30AD user manual download (Page 65 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 85
Komputer desktop PC ASUS
65
POlSKI
Funkcja Snap (Migawka)
Funkcja Snap (Przyciąganie) wyświetla obok siebie dwie aplikacje, umożliwiając pracę lub
przełączanie pomiędzy aplikacjami.
Przed użyciem funkcji Migawka należy upewnić się, że rozdzielczość ekranu
komputera
Desktop PC
jest ustawiona co najmniej na 1366 x 768 pikseli.
Pasek Snap (Migawka)
Używanie funkcji Snap (Przyciąganie)
Aby używać Snap (Przyciąganie):
1.
Użyj myszy lub klawiatury komputera Desktop PC do uaktywnienia menu ekranowego
Snap (Przyciąganie).
Używając myszy
a)
Kliknij aplikację w celu jej uruchomienia.
b)
Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w górnej części ekranu.
c)
Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij aplikację w prawą lub w lewą
stronę panela wyświetlacza.
Używając klawiatury
Abra uma aplicação e prima
+ < . > + a tecla para a esquerda ou direita para
colocar a primeira aplicação no lado esquerdo ou direito do ecrã.
Sample
This manual is suitable for devices