ASUS K30AD user manual download (Page 64 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 85
64
Rozdział 2: Używanie Windows
®
8.1
POlSKI
Elementy Charms bar
Search (Szukaj)
To narzędzie umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji lub programów w
komputerze desktop PC.
Share (Udostępnij)
To narzędzie umożliwia udostępnianie aplikacji przez strony sieci
społecznościowej lub e-mail.
Start
To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu Start. Z ekranu
Start, można także użyć tego narzędzia do powrotu do ostatnio otwartej
aplikacji.
Devices (Urządzenia)
To narzędzie umożliwia dostęp i udostępnianie plików urządzeniom
podłączonym do komputera desktop PC, takim jak zewnętrzny
wyświetlacz lub drukarka.
Settings (Ustawienia)
To narzędzie umożliwia dostęp do ustawień komputera desktop PC.
Sample
This manual is suitable for devices