ASUS K30AD user manual download (Page 63 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 85
Komputer desktop PC ASUS
63
POlSKI
Charms bar (pasek Charms)
Charms bar (pasek Charms) to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej strony
ekranu. Składa się z kilku narzędzi, które pozwalają na udostępnianie aplikacji i zapewniają
szybki dostęp do dostosowywania ustawień komputera Desktop PC.
Uruchamianie Charms bar (pasek Charms)
Po wywołaniu, Charms bar (pasek Charms) pojawia się początkowo jako zestaw białych
ikon. Obraz powyżej pokazuje pasek Charms, wyglądający jak po uaktywnieniu.
Użyj myszy lub klawiatury komputera Desktop PC do uruchomienia paska Charms bar.
Przesuń wskaźnik myszy na górny, prawy róg ekranu.
Naciśnij
+ <C>.
pasek Charms
Sample
This manual is suitable for devices