ASUS K30AD user manual download (Page 62 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 85
Rozdział 2: Używanie Windows
®
8.1
POlSKI
Dostęp do ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje)
Na ekranie All Apps (Wszystkie aplikacje), można skon±gurować ustawienia aplikacji lub
przypiąć aplikację do ekranu Start lub do paska zadań trybu Desktop (Pulpit).
Uruchamianie ekranu Aplikacje
Na ekranie Start kliknij przycisk
.
Na ekranie Start naciśnij klawisz <
Tab
>, a następnie klawisz <
Enter
> .
Przypinanie aplikacji na ekranie Start
1.
Uruchom ekran All Apps (Wszystkie aplikacje).
2.
Na ekranie All Apps (Wszystkie aplikacje), kliknij prawym przyciskiem aplikację, aby
wyświetlić jej pasek ustawień.
3.
Na pasku ustawień, kliknij Pin to Start (Przypnij do menu Start).
Sample
This manual is suitable for devices