ASUS K30AD user manual download (Page 60 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 85
60
Rozdział 2: Używanie Windows
®
8.1
POlSKI
Hotspot
Akcja
górny, lewy róg
Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie kliknij
miniaturkę ostatniej aplikacji, aby powrócić do tej
aplikacji.
Po uruchomieniu więcej niż jednej aplikacji, przesuń w
dół, aby pokazać wszystkie
uruchomione aplikacje.
dolny, lewy róg
Z ekranu uruchomionych aplikacji:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym narożniku
ekranu, a następnie naciśnij ikonę
, aby powrócić
do ekranu Start.
UWAGA:
Aby przejść z powrotem do ekranu Start,
można także nacisnąć przycisk Windows
na
klawiaturze.
Na ekranie Start:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym narożniku
ekranu, a następnie naciśnij ikonę
, aby
powrócić do aplikacji.
góra
Zaczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się na ikonę ręki.
Przeciągnij, a następnie upuść aplikację do nowej
lokalizacji.
UWAGA:
Te funkcja hotspota działa wyłącznie w
uruchomionej aplikacji lub, gdy wymagane jest użycie
funkcji Snap (Przyciąganie). Dalsze, szczegółowe
informacje, można sprawdzić w opcji
Snap feature
(Funkcja przyciąganie)
w części
Praca z aplikacjami
w Windows
®
.
górny i dolny, prawy róg
Zaczekaj na wskaźnik uruchomienia myszy, aby
uruchomić
Charms bar (pasek Charms).
Sample
This manual is suitable for devices