ASUS K30AD user manual download (Page 6 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 85
6
POlSKI
IC: Oświadczenie zgodności z normą kanadyjską
Zgodność ze specy±kacjami kanadyjskiej normy ICES-003 klasa B. To urządzenie jest
zgodne z normą RSS 210 Industry Canada. To urządzenie klasy B spełnia wszystkie
wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących urządzeń powodujących zakłócenia.
To urządzenie jest zgodne z licencją Industry Canada poza standardem(i) RSS. Jego
działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski
Departament Komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych,
ustalonych przez Radio Interference Regulations of the Canadian Department of
Communications (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu
Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
VCCI: Oświadczenie zgodności z przepisami w Japonii
Oświadczenie klasy B VCCI
KC: Oświadczenie z ostrzeżeniem dotyczącym zgodności z
przepisami w Korei
Avertissement relatif aux batteries Lithium-Ion
MISE EN GARDE:
Danger d’explosion si la pile n’est pas remplacée correctement.
Remplacer uniquement avec une pile de type semblable ou équivalent, recommandée
par le fabricant. Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant.
Sample
This manual is suitable for devices