ASUS K30AD user manual download (Page 59 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 85
Komputer desktop PC ASUS
59
POlSKI
Hotspoty
Ekranowe hotspoty umożliwiają uruchamianie programów i dostęp do ustawień komputera
Desktop PC. Funkcje tych hotspotów można uaktywnić poprzez użycie touchpada.
Hotspoty w uruchomionych aplikacjach
Hotspoty na ekranie startowym
Sprawdź funkcje hotspotów na następnej stronie.
Sample
This manual is suitable for devices