ASUS K30AD user manual download (Page 58 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 85
58
Rozdział 2: Używanie Windows
®
8.1
POlSKI
Używanie interfejsu użytkownika w Windows
®
Windows
®
jest dostarczany z interfejsem użytkownika (UI) wykorzystującym kafelki, co
umożliwia organizację i łatwy dostęp do aplikacji Windows
®
8.1 z ekranu Start. Zawiera on
następujące funkcje, które można używać podczas pracy z komputerem Desktop PC.
Ekran startowy
Ekran startowy pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika. Ekran ten pomaga w
organizacji wszystkich programów i aplikacji w jednym miejscu.
W celu uruchomienia ekranu Start z dowolnej aplikacji, można nacisnąć przycisk Windows
.
Aplikacje Windows
®
Te aplikacje są przypięte do ekranu Start i wyświetlane w formacie kafelków, dla ułatwienia
dostępu.
Do uruchomienia aplikacji Windows
®
wymagana jest rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub
wyższa.
Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają rejestracji konta Microsoft.
Konto użytkownika
Powiększanie/
zmniejszanie dla
kafelków
Kafelki
Sample
This manual is suitable for devices