ASUS K30AD user manual download (Page 57 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 85
POlSKI
Komputer desktop PC ASUS
57
Rozdział 2
Używanie Windows
®
8.1
Pierwsze uruchomienie komputera desktop PC
Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlanych jest wiele ekranów, które stanowią
pomoc przy kon±guracji podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows
®
8.1.
Aby uruchomić komputera desktop PC po raz pierwszy:
1.
Naciśnij przycisk zasilania na komputeru desktop PC. Odczekaj kilka minut do
momentu wyświetlenia ekranu kon±guracji.
2.
Z ekranu kon±guracji wybierz język, który ma być używany w komputeru desktop
PC.Po pojawieniu się innych ustawień wybierz kraj lub region, język dla aplikacji, układ
klawiatury oraz strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk
Next (Dalej)
.
3.
Dokładnie przeczytaj Warunki licencji, a następnie naciśnij przycisk
I accept (Zgadzam
się)
.
4.
Wykonaj wszystkie polecenia wyświetlane na ekranie, aby skon±gurować podstawowe
elementy w poniższym zakresie:
Personalizacja
Połącz
Ustawienia
Twoje konto
5.
Po zakończeniu kon±guracji podstawowych elementów wyświetlany jest samouczek
dla systemu Windows
®
8.1. Obejrzyj go, aby dowiedzieć się, jaka jest funkcjonalność
systemu Windows
®
8.1.
Ekran blokowania systemu Windows
®
8.1
Ekran blokowania Windows
®
8.1 może być wyświetlany, gdy następuje uruchamianie systemu
operacyjnego Windows
®
8.1. W tym celu należy nacisnąć ekran blokowania lub nacisnąć
dowolny klawisz na klawiaturze komputera desktop PC.
Sample
This manual is suitable for devices