ASUS K30AD user manual download (Page 56 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 85
56
Rozdział 1: Używanie Windows
®
7
POlSKI
Ustawienie hasła użytkownika
W celu ustawienia hasła użytkownika:
1.
Wybierz użytkownika, dla którego ma zostać utworzone hasło.
2.
Wybierz
Utwórz hasło
.
3.
Wprowadź hasło i potwierdź je. Wprowadź podpowiedź do hasła.
4.
Po zakończeniu, kliknij
Utwórz hasło
.
Uaktywnianie programu antywirusowego
W komputerze preinstalowany jest program Trend Micro Internet Security. Jest to program
antywirusowy innej ±rmy, chroniący komputer przed atakami wirusów. Można go zakupić
oddzielnie. Po uaktywnieniu, dostępny jest 60-dniowy okres próbny.
W celu uaktywnienia Trend Micro Internet Security:
1.
Uruchom aplikację Trend Micro Internet Security.
2.
Uważnie przeczytaj warunki licencji. Kliknij
Zgoda i uaktywnienie
.
3.
Wprowadź swój adres e-mail i wybierz lokalizację. Kliknij
Dalej
.
4.
Kliknij Zakończ, aby dokończyć aktywację.
Korzystanie z funkcji Pomoc i obsługa techniczna
Windows
®
Pomoc i obsługa techniczna Windows
®
udostępnia wskazówki i odpowiedzi dotyczące
używania aplikacji na platformie Windows
®
7.
W celu uruchomienia funkcji Pomoc i obsługa techniczna Windows
®
, kliknij
>
Pomoc i
obsługa techniczna
.
Upewnij się, że dostępne jest połączenie z Internetem, aby uzyskać najnowszą pomoc
online Windows
®
.
Sample
This manual is suitable for devices