ASUS K30AD user manual download (Page 55 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 85
Komputer desktop PC ASUS
55
POlSKI
Zabezpieczenie komputera
Używanie Centrum akcji Windows
®
7
Centrum akcji Windows
®
7 udostępnia powiadomienia o alarmach, informacje o
bezpieczeństwie, informacje o konserwacji systemu i opcję automatycznego rozwiązywania
problemów oraz naprawiania niektórych, powszechnych problemów dotyczących komputera.
Powiadomienia można dostosować. Dalsze, szczegółowe informacje są dostępne w tym
rozdziale, w części
Dostosowanie ikon i powiadomień
.
Uruchamianie Centrum akcji Windows
®
7
Aby uruchomić Centrum akcji Windows
®
7:
1.
W celu uruchomienia Centrum akcji Windows
®
7, kliknij ikonę Powiadomienie
, a
następnie kliknij
Otwórz Centrum akcji
.
2.
W Centrum akcji Windows
®
7, kliknij zadanie do wykonania.
Używanie funkcji Aktualizuj Windows
®
Funkcja Aktualizuj Windows
®
umożliwia sprawdzanie i instalację najnowszych aktualizacji w
celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności komputera.
Uruchamianie funkcji Aktualizuj Windows
®
W celu uruchomienia funkcji Aktualizuj Windows
®
:
1.
Na pasku zadań Windows
®
, kliknij ikonę Start
w celu uruchomienia menu Start.
2.
Wybierz
Wszystkie programy
>
Windows
®
Update
.
3.
Na ekranie Windows
®
Update, kliknij zadanie do wykonania.
Ustawienia konta i hasła
Dla osób, które będą używały komputer, można utworzyć konta i hasła.
Ustawienie konta użytkownika
Aby ustawić konto użytkownika:
1.
Na pasku zadań Windows
®
, kliknij
>
Pierwsze kroki
>
Dodaj nowych
użytkowników
.
2.
Wybierz
Zarządzaj innym kontem
.
3.
Wybierz
Utwórz nowe konto
.
4.
Wprowadź nazwę nowego użytkownika.
5.
Wybierz jako typ użytkownika
Użytkownik standardowy
lub
Administrator
.
6.
Po zakończeniu, kliknij
Utwórz konto
.
Sample
This manual is suitable for devices