ASUS K30AD user manual download (Page 54 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 85
54
Rozdział 1: Używanie Windows
®
7
POlSKI
Dodawanie nowego foldera
Aby dodać nowy folder:
1.
Uruchom Eksplorator Windows
®
.
2.
Kliknij na pasku narzędziowym
Nowy folder
.
3.
Wprowadź nazwę dla nowego foldera.
Można kliknąć prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok, kliknąć
Nowy
>
Folder
.
Kopia zapasowa plików
Ustawienia kopii zapasowej
Aby ustawić kopię zapasową:
1.
Kliknij
>
Wszystkie programy
>
Konserwacja
>
Kopia zapasowa i
przywracanie
.
2.
Kliknij
Kon±guruj kopię zapasową
. Kliknij
Dalej
.
3.
Wybierz miejsce docelowe kopii zapasowej. Kliknij
Dalej
.
4.
Wybierz
Wybierz automatycznie (zalecane)
lub
Pozwól mi wybrać tryb kopii
zapasowej
.
Po wybraniu
Wybierz automatycznie
, system Windows
®
nie wykona kopii zapasowej
programów, plików sformatowanych w systemie FAT, plików w koszu lub plików
tymczasowych o wielkości 1GB lub większych.
Przywracanie systemu
Funkcja Przywracanie systemu Windows
®
tworzy punkt przywracania, w którym zapisywane
są ustawienia systemu komputerowego, w określonym dniu i czasie. Umożliwia to
przywrócenie lub cofnięcie zmian ustawień systemu komputerowego bez wpływu na dane
osobiste.
W celu przywrócenia systemu:
1.
Zamknij wszystkie działające aplikacje.
2.
Kliknij
>
Wszystkie programy
>
Akcesoria
>
Narzędzia systemowe
>
Przywracanie systemu
.
3.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu.
5.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu.
Sample
This manual is suitable for devices