ASUS K30AD user manual download (Page 53 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 85
Komputer desktop PC ASUS
53
POlSKI
Eksploracja plików i folderów
W celu eksploracji plików i folderów:
1.
Uruchom Eksplorator Windows
®
.
2.
W panelu nawigacji lub widoku, przeglądaj lokalizację danych.
3.
Kliknij na pasku łączy strzałkę, aby wyświetlić zawartość napędu lub foldera.
Dostosowanie widoku pliku/foldera
W celu dostosowania widoku pliku/foldera:
1.
Uruchom Eksplorator Windows
®
.
2.
W panelu nawigacji, wybierz lokalizację danych.
3.
Na pasku narzędziowym, kliknij ikonę Widok
.
4.
W menu Widok, przesuń suwak w celu wyboru widoku pliku/foldera.
Można także kliknąć prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok, kliknąć
Widok
i wybrać wymagany typ widoku.
Rozmieszczanie plików
W celu rozmieszczenia plików:
1.
Uruchom Eksplorator Windows
®
.
2.
Kliknij w polu
Rozmieść według
, aby wyświetlić rozwijaną listę.
3.
Wybierz preferowany typ rozmieszczenia.
Sortowanie plików
W celu sortowania plików:
1.
Uruchom Eksplorator Windows
®
.
2.
Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok.
3.
W wyświetlonym menu, wybierz
Sortuj według
, a następnie wybierz preferowany typ
sortowania.
Grupowanie plików
W celu pogrupowania plików:
1.
Uruchom Eksplorator Windows
®
.
2.
Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu panela Widok.
3.
W wyświetlonym menu, wybierz
Grupuj według
, a następnie wybierz preferowany typ
grupowania.
Sample
This manual is suitable for devices